ЗАКУП И НАКНАДЕ

За гроб

Годишњи закуп и накнада за уређење и одржавање површина гробаља плаћа се у моменту заказивања сахране.

 • Годишњи закуп и накнада за гробно место је 1.466,00 динара за годину дана.

За гробницу

Годишњи закуп гробнице се приликом закупа исте плаћа за период од 50 година, везано за датум закупа гробнице, а по истеку овог рока за период од 5, 10, 20, 30, 40 или 50 година по жељи грађана – корисника услуга и износи:

 • За гробницу I реда (капацитет гробнице 12 сандука) је 6.764,00 динара по години.
 • За гробницу II реда (капацитет гробнице 8 сандука) је 4.508,00 динара по години.
 • За гробницу III реда (капацитет гробнице 6 сандука) је 3.383,00 динара по години.
 • За гробницу IV реда (капацитет гробнице 4 сандука) је 2.251,00 динара по години.
 • За гробницу V реда (капацитет гробнице 3 сандука) је 1.755,00 динара по години.

Годишња накнада за уређење и одржавање површина гробаља плаћа се, везано за календарску годину, по жељи грађана – корисника услуга и износи:

 • За гробницу I реда је 6.232,00 динара.
 • За гробницу II реда је 4.153,00 динара.
 • За гробницу III реда је 3.113,00 динара.
 • За гробницу IV реда је 2.074,00 динара.
 • За гробницу V реда је 1.557,00 динара.

За касету за смештај урне

Годишњи закуп и накнада за уређење и одржавање површина гробаља плаћа се у моменту заказивања термина за смештај урне за период од једне године везано за датум смештаја урне. По истеку овог рока плаћање се врши за период по жељи грађана-корисника услуга.

 • Годишња накнада за касету у розаријуму је 2.065,00 динара.
 • Годишња накнада за касету у колумбаријуму је 1.024,00 динара.

Продужетак уплате за гробља Ново,  Централно, Топчидер, Бањица, Нова и Стара Бежанија, Лешће, Орловача, Збег и Земунско гробље врши се у Дежурном центру на Новом гробљу, Рузвелтова 50 од 07 до 21 часа или на гробљима од 07 до 15 часова, осим недеље. Гробља Збег, Топчидер и Земун не раде суботом.

Инструкције за плаћање преко текућег рачуна ЈКП „Погребне услуге“ Београд

Уплату накнада за закуп и одржавање можете извршити уплатницом, е-банкингом или м-банкингом на текуће рачуне ЈКП „Погребне услуге“ Београд, а инструкције за плаћање можете наћи на следећем линку: Инструкције за уплату преко текућег рачуна . 

Ако уплату вршите из иностранства на текући рачун предузећа, можете нас контактирати на адресу електронске поште uplate@beogradskagroblja.rs са информацијама о гробном месту и у којој валути желите да уплатите, а ми ћемо вам послати одговарајуће инструкције.

Ова објава је расположива и на: енглески српски (lat)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH