ZAKUP I NAKNADE

Za grob

Godišnji zakup i naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se u momentu zakazivanja sahrane.

 • Godišnji zakup i naknada za grobno mesto je 1.466,00 dinara za godinu dana.

Za grobnicu

Godišnji zakup grobnice se prilikom zakupa iste plaća za period od 50 godina, vezano za datum zakupa grobnice, a po isteku ovog roka za period od 5, 10, 20, 30, 40 ili 50 godina po želji građana – korisnika usluga i iznosi:

 • Za grobnicu I reda (kapacitet grobnice 12 sanduka) je 6.764,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu II reda (kapacitet grobnice 8 sanduka) je 4.508,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu III reda (kapacitet grobnice 6 sanduka) je 3.383,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu IV reda (kapacitet grobnice 4 sanduka) je 2.251,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu V reda (kapacitet grobnice 3 sanduka) je 1.755,00 dinara po godini.

Godišnja naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se, vezano za kalendarsku godinu, po želji građana – korisnika usluga i iznosi:

 • Za grobnicu I reda je 6.232,00 dinara.
 • Za grobnicu II reda je 4.153,00 dinara.
 • Za grobnicu III reda je 3.113,00 dinara.
 • Za grobnicu IV reda je 2.074,00 dinara.
 • Za grobnicu V reda je 1.557,00 dinara.

Za kasetu za smeštaj urne

Godišnji zakup i naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se u momentu zakazivanja termina za smeštaj urne za period od jedne godine vezano za datum smeštaja urne. Po isteku ovog roka plaćanje se vrši za period po želji građana-korisnika usluga.

 • Godišnja naknada za kasetu u rozarijumu je 2.065,00 dinara.
 • Godišnja naknada za kasetu u kolumbarijumu je 1.024,00 dinara.

Produžetak uplate za groblja Novo,  Centralno, Topčider, Banjica, Nova i Stara Bežanija, Lešće, Orlovača, Zbeg i Zemunsko groblje vrši se u Dežurnom centru na Novom groblju, Ruzveltova 50 od 07 do 18 časova, nedeljom od 07 do 15 časova ili na grobljima od 07 do 15 časova, osim nedelje. Groblja Zbeg, Topčider i Zemun ne rade subotom.

Instrukcije za plaćanje preko tekućeg računa JKP „Pogrebne usluge“ Beograd

Uplatu naknada za zakup i održavanje možete izvršiti uplatnicom, e-bankingom ili m-bankingom na tekuće račune JKP „Pogrebne usluge“ Beograd, a instrukcije za plaćanje možete naći na sledećem linku: Instrukcije za uplatu preko tekućeg računa . 

Ako uplatu vršite iz inostranstva na tekući račun preduzeća, možete nas kontaktirati na adresu elektronske pošte uplate@beogradskagroblja.rs sa informacijama o grobnom mestu i u kojoj valuti želite da uplatite, a mi ćemo vam poslati odgovarajuće instrukcije.

Ova objava je raspoloživa i na: engleskisrpski (cyr)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH