ПОЧЕТНА

Дежурни центар
од 0 до 24 часа, 365 дана,
Рузвелтова 50

011 20 71 333,  011 20 71 377,      064 85 54 096
ПОГЛЕДАЈ ВИШЕ
Погребна опрема
Погребна опрема се може купити у продавницама  лоцираним на гробљима или преко теренског референта

ПОГЛЕДАЈ ВИШЕ
Услуге
Све наше услуге су сертификоване по највишим међународним стандардима. Погледајте понуду наших услуга.
ПОГЛЕДАЈ ВИШЕ
Распоред сахрана и кремација
на десет гробаља у надлежности ЈКП Погребне услуге-Београд …
ПОГЛЕДАЈ ВИШЕ

ПИСАРНИЦА

Пријем странака и захтева у писарници ЈКП „Погребне услуге“ Београд, (Рузвелтова 50) ће се вршити радним данима

од 08:30 до 14:00 часова.

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Организација и обављање сахрана, кремација, ексхумација, смештаја урни, превоз покојника у земљи и иностранству, продаја погребне опреме, цвећа, израда и монтажа надгробних обележја, израда касета за смештај урни.
Сахране
Сахране се обављају сваког дана, изузев недеље и првог дана државног празника.
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »
Кремације
Захтев за кремирање посмртних остатака подноси се приликом заказивања термина за испраћај код референта Сервисне службе….
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »
Транспорт
Транспортна служба, врши превоз покојника у земљи и иностранству специјалним погребним возилима.
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »
Парте
Парте се могу одштампати у:
Дежурном центру и РЈ Капела.
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »
Смештај урни
Захтев за смештај урне може поднети искључиво лице које је поднело захтев за кремирање посмртних остатака.
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »
Ексхумације
Ексхумације се обављају у периоду од 01. октобра до 30. априла.
Обавезан рок …
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »
Каменорезачке
услуге
Грађевинско – каменорезачка радионица израђује и монтира надгробна обележја свих типова …
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »
Читуље и документација
Теренски референт услугу оглашавања путем читуља у дневној штампи (“Политика” и “Вечерње новости”).
ПРОЧИТАЈ ВИШЕ »

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА

ЗАШТИТА ПОДАТАКА И ИКТ БЕЗБЕДНОСТ

Правила поступци упутства и мере за заштиту података о личности у ЈКП “Погребне услуге” Београд:   Детаљније.

Лице одговорно за заштиту података о личности
Матеја Сладаковић  011 2071 365

Решење о упису оператора – ЈКП „Погребне услуге“ Београд у евиденцију ИКТ система од посебног значаја:    Детаљније.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

План управљања ризицима од повреде приниципа родне равноправости у ЈКП “Погребне услуге” Београд:  Детаљније.

Лице задужено за родну равноправност
Марија Ерцеговац  011 2071 370

Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност у ЈКП „Погребне услуге“ Београд:  Детаљније.

ПРИЈЕМ РЕКЛАМАЦИЈА

Потрошач у складу са Законом о заштити потрошача може да изјави рекламацију.
Начини на које може да поднесе захтев зa решавањe рекламације: Пријем рекламација.

РЕЖИМ УЛАСКА МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА НА ГРОБЉА

По члану 38. Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању(„Сл. лист града Београда“ бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 11/15, 61/15 и 19/17) капије гробља су отворене од:  
07:00 до 19:00 у летњем периоду ( 1. априла до 30. септембра) и 07:00 до 18:00 часова у зимском периоду ( 1. октобра до 31. марта).
Радним данима (од понедељка до суботе), дозвољен је улазак моторним возилима на гробља Орловача, Нова Бежанија и Лешће у одређеним временским интервалима: од 07:00 до 10:30 часова и након 15:00 часова до затварања капија гробља.
Недељом је дозвољен улазак моторним возилима у периоду кад су отворене капије гробља, осим на Топчидерском, Старом Бежанијском, Бањичком и Земунском гробљу. Детаљније

УПОЗОРЕЊЕ НА НЕСТАБИЛНЕ СПОМЕНИКЕ

Апелујемо на посетиоце гробaља да приликом посете гробним местима буду опрезни и да се не наслањају на споменике.

Током редовне контроле стабилности споменика, стручне екипе предузећа утврдиле су да има доста споменика који су нестручно подигнути, дотрајали и НЕСТАБИЛНИ, па у случају наслањања и механичког притиска може да дође до њиховог пада и повређивања присутних лица.  Детаљније

ПОСЛЕДЊЕ ОБЈАВЉЕНО

ПОЛИТИКЕ КВАЛИТЕТА

СЕРТИФИКАТИ

ОБАВЕШТЕЊЕ

о извођењу радова

Корисник гробног места има право да изабере извођача радова постављања, преправке и уклањања споменика, као и других предмета на сваком гробном месту, на следећим београдским гробљима: Ново гробље, Централно гробље, Топчидерско гробље, Бањичко гробље, гробље Лешће, Земунско гробље, Бежанијско гробље (старо и ново), гробље Орловача и гробље Збег, односно да конкуренти – (каменорезачке радње и други облици организовања регистровани за ову делатност) имају равноправан приступ као и Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, Београд у извођењу радова постављања, преправке и уклањања споменика као и других предмета, на сваком гробном месту, на горе наведеним гробљима, које се остварује у зависности од тога за ког извођача радова се корисник гробног места одлучи.

РАДНО ВРЕМЕ ГРОБАЉА

Према члану 38. Одлуке о управљању гробљима, сахрањивању и погребној делатности на територији Града Београда  („Сл. лист града Београда“, бр. 27/2002, 30/2003, 11/2005, 18/2011, 17/2012, 44/2014, 11/2015, 61/2015, 19/2017, 138/2020, 152/2020 и 101/2021)

Гробља у надлежности ЈКП „Погребне услуге“ Београд су отворена за посетиоце сваки дан, и то:

од 07:00 до 19:00 часова у летњем периоду (1. априла до 30. септембра) и
од 07:00 до 18:00 часова у зимском периоду (1. октобра до 31. марта).

Ова објава је расположива и на: енглески српски (lat)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH