Инструкције за уплату преко текућег рачуна

Инструкције за плаћање накнада за закуп и одржавање преко текућег рачуна ЈКП „Погребне услуге“ Београд

Уплату можете извршити уплатницом, е-банкингом или м-банкингом на текуће рачуне предузећа по наведеним инструкцијама:

Подаци за уплату:

1. Уплатилац: Презиме и име, адреса (место, улица и број);

2. Сврха уплате: Гробље, парцела, број гм;

3. Прималац: ЈКП „Погребне услуге“, Рузвелтова 50, 11000 Београд;

4. Шифра плаћања: 189 – плаћање преко уплатнице, или 289-плаћање банкингом

5. Износ: ___________

На дан уплате обавезно проверите цену накнаде за закуп или одржавање према важећем ценовнику на бројеве телефона: 011/ 2071 304, 2071 360, 2071 361, или овде: Цене закупа и накнаде за гробна места.

6. Рачун примаоца: 160-6841-20 (Banka Intesa), или 205-11993-96 (Komercijalna banka)

7. Модел: нема

8. Позив на број: ____________________

За добијање позива на број, унесите тражене податке у наставку:

Молимо вас да пажљиво унесете податке о гробном месту, јер се на основу њих генерише позив на број који је најсигурнији начин да се одређена уплата повеже са гробним местом.

Ако нисте сигурни у вези броја парцеле или гробног места, или су вам потребне детаљније информације, можете нас контактирати радним данима од 07:00 до 15:00 часова на бројеве телефона: 011/2071-360 и 011/2071-304, или на адресу електронске поште: uplate@beogradskagroblja.rs .

  Одаберите гробље:

  Шифре гробаља у надлежности ЈКП "Погребне услуге":

  Орловача – 30 ;
  Ново гробље – 40;
  Централно гробље – 50;
  Топчидерско гробље – 60;
  Бањичко гробље – 62;
  Земунско гробље – 70;
  Лешће гробље – 80;
  Збег гробље – 86;
  Ново бежанијско гробље – 90;
  Старо бежанијско гробље – 92

  Одаберите тип гробног места:

  1234

  Шифре типа гробног места:

  Гроб – 1 ;
  Гробница – 2;
  Розаријум – 3;
  Колумбаријум – 4;

  Парцела:

  Број гробног места:

  Ред:

  Име и презиме једног од сахрањених:

  Ваше име и презиме:

  E-mail:

  ВАЖНА НАПОМЕНА:

  Код продужења закупа гробница и уплате накнаде за уређење и одржавање површине гробља за гробнице, важно је напоменути да закуп мора да буде плаћен најмање годину дана дуже од одржавања.

  Примери уплатница:

  Ова објава је расположива и на: српски (lat)

  START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH