ЗАКУП И НАКНАДЕ

За гроб

Годишњи закуп и накнада за уређење и одржавање површина гробаља плаћа се у моменту заказивања сахране.

 • Годишњи закуп и накнада за гробно место је 1.466,00 динара за годину дана.

За гробницу

Годишњи закуп гробнице се приликом закупа исте плаћа за период од 50 година, везано за датум закупа гробнице, а по истеку овог рока за период од 5, 10, 20, 30, 40 или 50 година по жељи грађана – корисника услуга и износи:

 • За гробницу I реда (капацитет гробнице 12 сандука) је 6.764,00 динара по години.
 • За гробницу II реда (капацитет гробнице 8 сандука) је 4.508,00 динара по години.
 • За гробницу III реда (капацитет гробнице 6 сандука) је 3.383,00 динара по години.
 • За гробницу IV реда (капацитет гробнице 4 сандука) је 2.251,00 динара по години.
 • За гробницу V реда (капацитет гробнице 3 сандука) је 1.755,00 динара по години.

Годишња накнада за уређење и одржавање површина гробаља плаћа се, везано за календарску годину, по жељи грађана – корисника услуга и износи:

 • За гробницу I реда је 6.232,00 динара.
 • За гробницу II реда је 4.153,00 динара.
 • За гробницу III реда је 3.113,00 динара.
 • За гробницу IV реда је 2.074,00 динара.
 • За гробницу V реда је 1.557,00 динара.

За касету за смештај урне

Годишњи закуп и накнада за уређење и одржавање површина гробаља плаћа се у моменту заказивања термина за смештај урне за период од једне године везано за датум смештаја урне. По истеку овог рока плаћање се врши за период по жељи грађана-корисника услуга.

 • Годишња накнада за касету у розаријуму је 2.065,00 динара.
 • Годишња накнада за касету у колумбаријуму је 1.024,00 динара.

Продужетак уплате за гробља Ново,  Централно, Топчидер, Бањица, Нова и Стара Бежанија, Лешће, Орловача, Збег и Земунско гробље врши се у Дежурном центру на Новом гробљу, Рузвелтова 50 од 07 до 18 часова, недељом од 07 до 15 часова или на гробљима од 07 до 15 часова, осим недеље. Гробља Збег, Топчидер и Земун не раде суботом.

Инструкције за плаћање преко текућег рачуна ЈКП „Погребне услуге“ Београд

Уплату накнада за закуп и одржавање можете извршити уплатницом, е-банкингом или м-банкингом на текуће рачуне ЈКП „Погребне услуге“ Београд, а инструкције за плаћање можете наћи на следећем линку: Инструкције за уплату преко текућег рачуна . 

Ако уплату вршите из иностранства на текући рачун предузећа, можете нас контактирати на адресу електронске поште uplate@beogradskagroblja.rs са информацијама о гробном месту и у којој валути желите да уплатите, а ми ћемо вам послати одговарајуће инструкције.

Ова објава је расположива и на: енглески српски (lat)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH