НАКНАДА ЗА ЗАКУП, УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ГРОБЉА – ШТА ОБУХВАТАЈУ И КАДА СЕ ПЛАЋАЈУ?

У складу са важећим прописима накнада за закуп, уређење и одржавање површине гробља плаћа за коришћење услуга на гробљу као што су: одржавање путева и стаза,  зеленила, чесми, јавне расвете, крематоријума, капела, чистоће. Желeли би да подсетимо суграђане и корсинике горбних места да је рок обавезног почивања преминулог у гробном месту 10 година,  који се након овог периода може продужити, под условом да се гробно место уредно одржава и да је плаћена накнада за протекли период почивања. Ова накнада се плаћа једном годишње и то унапред, најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за који је већ плаћена. Цене поменутих накнада се нису мењале од августа 2019. године.

Посмртни остатаци из гробних места којима је истакао рок обавезног почивања а исти није продужен, предузеће може да пренесе у посебан заједнички гроб или гробницу и одреди другог корисника гробног места, а надгробна обележја уклони без обавезе њиховог чувања. Пре преноса посмртних остатака, кориснци гробних места се у писаној форми обавештавају да су у обавези измиривања дуговања. Након овога, путем обавештења у средствима јавног информисања позивају се да регулишу статус истих, уз указивање на последице пропуштања. Ексхумације и додељивање гробног места другом кориснику због неплаћања, је крајња мера коју ЈКП „Погребне услуге“ Београд настоји да избегне, због чега подсећамо суграђане на обавезу измиривања годишње накнаде за закуп, уређење и одржавање површине гробља.

Корисници гробних места имају могућност да изврше бесплатну он-лајн проверу статуса својих уплата за гробна места на званичној интернет страници ЈКП „Погребне услуге“ Београд, а омогућена је и уплата дуговања на више месечних рата. Поред шалтера гробаља, корисници уплате могу да изврше и е-банкингом, м-банкингом, или платним картицама на веб сајту предузећа. Реч о релативно скромним износима који се крећу између 1.466,00 и 6.232,00 динара и који плаћају једном годишње, али је њихово редовно изиривање је од изузетног значаја не само за ЈКП „Погребне услуге“ Београд, већ и за већину суграђана који редовно измирују своје обавезе и с правом очекују да наша гробља буду уредна и одржавана.

Детаљније информације се могу допити на:

011/2071- 361 (радним данима од 7 до 15 часова).

011/2071-360 (радним данима и суботом од 7 до 15 часова).

uplate@beogradskagroblja.rs

info@beograskagroblja.rs

Ова објава је расположива и на: српски (lat)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH