Јавне набавке малих вредности

ДОКУМЕНТАЦИЈА

План јавних набавки малe вредности за 2019. годину

23 – ОБУКА ЗА РАЗВОЈ И ОЧУВАЊЕ БЕЗБЕДНИХ И ЗДРАВИХ РАДНИХ УСЛОВА ПРИ РУКОВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ И ПРИМЕНА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ПРИ РУКОВАЊУ ВИЉУШКАРОМ, НМВ 23/2019

19 - УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА, ЗЕМЉАНИ И ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВИХ ПАРЦЕЛА НА ГРОБЉУ ЗБЕГ, НМВ 19/2019

18 - МАШИНСКО УКЛАЊАЊЕ ШУТА, ЛОШЕ СТЕРИЛНЕ ЗЕМЉЕ И ОДВОЗ НА ДЕПОНИЈУ СА БЕОГРАДСКИХ ГРОБАЉА, НМВ 18/2019

14 - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ, НАСИПАЊЕ, НАБИЈАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА НА ГРОБЉУ ОРЛОВАЧА, НМВ 14/2019

Ова објава је расположива и на: српски (lat)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH