Пренос права коришћења

Иза смрти корисника гробног места врши се пренос права коришћења гробног места на наследнике у оставинском поступку иза покојног носиоца права коришћења, а као доказ о праву коришћења гробног места служи уверење које на основу службене евиденције издаје Дежурни центар и референти Сервисне службе на Новом гробљу, Рузвелтова 50, Београд, радним даном од 07 до 15 часова.

Уз образац захтева за пренос права коришћења приложити фотокопију правоснажног оставинског решења и фотокопију личне карте, (уз доставу оригинала на увид) и предати у писарници ЈКП “Погребне услуге“, Рузвелтова 50, радним даном од 07 до 15 часова.

Детаљније информације и правни савет можете добити позивањем телефона:  011 20 71 365, радним даном од 07 до 15 часова.

Ова објава је расположива и на: енглески српски (lat)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH