Prenos prava korišćenja

Iza smrti korisnika grobnog mesta vrši se prenos prava korišćenja grobnog mesta na naslednike u ostavinskom postupku iza pokojnog nosioca prava korišćenja, a kao dokaz o pravu korišćenja grobnog mesta služi uverenje koje na osnovu službene evidencije izdaje Dežurni centar i referenti Servisne službe na Novom groblju, Ruzveltova 50, Beograd, radnim danom od 07 do 15 časova.

Uz obrazac zahteva za prenos prava korišćenja priložiti fotokopiju pravosnažnog ostavinskog rešenja i fotokopiju lične karte, (uz dostavu originala na uvid) i predati u pisarnici JKP “Pogrebne usluge“, Ruzveltova 50, radnim danom od 07 do 15 časova.

Detaljnije informacije i pravni savet možete dobiti pozivanjem telefona:  011 20 71 365, radnim danom od 07 do 15 časova.

Ova objava je raspoloživa i na: engleskisrpski (cyr)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH