U Aleji narodnih heroja na Novom groblju u Beogradu sahranjen najstariji narodni heroj Jugoslavije Velimir Veco Radičević

22. aprila 2017. godine u Aleji narodnih heroja na Novom groblju u Beogradu sahranjen najstariji narodni heroj Jugoslavije Velimir Veco Radičević. Veco Radičević je preminuo u 103. godini. „Drug Veco“, kako je bio poznat u krugu prijatelja rođen je 1914. godine u Goričanima kod Podgorice. Rano se pridružio  revolucionarnom radničkom pokretu, a 1936. godine je postao član tada ilegalne Komunističke partije Jugoslavije (KPJ). Od juna 1942. godine pripadao je čuvenoj Petoj proleterskoj crnogorskoj udarnoj brigadi u čijem sastavu je učestvovao u bitkama na Neretvi i Sutjesci. Nakon završetka II Svetskog rata nalazio se na različitim političkim dužnostima u okviru Jugoslovenske narodne armije, a penzionisan je 1971. godine u činu general-potpukovnika. Pored Or­de­na na­rod­nog he­ro­ja, Ra­di­če­vić  je nosilac Or­dena zaslu­ga za na­rod sa zlat­nom zve­zdom, Or­dena brat­stva i je­din­stva sa zlat­nim vencem, kao i Par­ti­zan­ske spo­me­ni­ce 1941. godine.

 

Ova objava je raspoloživa i na: srpski (cyr)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH