Smeštaj urni

Zahtev za smeštaj urne može podneti isključivo lice koje je podnelo zahtev za kremiranje posmrtnih ostataka.

Ukoliko porodica ne poseduje mesto za smeštaj urne, može se zakupiti kaseta u kolumbarijumu ili rozarijumu (radnim danom od 07 do 15 časova).

Kolumbarijum je zid sa kasetama u koje se mogu smestiti dve urne.
Rozarijum je posebno uređena zelena površina sa kasetama u koje se mogu smestiti četiri urne.

screen-shot-2017-04-03-at-20-23-50

Ukoliko porodica poseduje porodičnu kasetu, grob ili grobnicu uz zahtev za smeštaj urne, nosilac prava korišćenja ili njegov najbliži srodnik podnosi izjavu i potrebnu dokumentaciju o rodbinskim vezama ranije sahranjenih i preminulog lica čija urna treba da bude sahranjena.

„Vrt sećanja“je posebno određeno mesto na Novom groblju na kome se vrši rasipanje pepela kremiranih posmrtnih ostataka.

photo010-smestaj-urni-1

Ukoliko se urna prenosi van gradskih grobalja, potrebno je priložiti potvrdu o posedovanju grobnog mesta za smeštaj urne koju izdaje nadležna ustanova u mestu gde se urna prenosi.

Ova objava je raspoloživa i na: engleskisrpski (cyr)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH