Dežurni centar

od 0 do 24 časa Ruzveltova 50

011 20 71 333 i 011 20 71 377 064 85 54 096 faks 011 20 71 331

Terenski referent Dežurnog centra dolaskom u stan porodice preminulog, vrši zakazivanje sahrane ili kremacije, umanjenje pogrebnih troškova (ukoliko je preminulo lice bilo korisnik penzije), ugovara pogrebnu opremu, prevoz, izradu cvetnih aranžmana, štampanje parti, čitulja u dnevnoj štampi, obezbeđivanje dokumentacije-izvod iz matične knjige umrlih.

Dolazak terenskog referenta se ne naplaćuje.

Ukoliko se smrtni slučaj desi u stanu, referent Dežurnog centra prijavljuje smrt lekaru sudske medicine, koji izdaje potvrde o smrti na osnovu kojih se od matičara opštine pribavlja izvod iz matične knjige umrlih, neophodan za organizovanje i zakazivanje sahrane ili kremacije.

Ukoliko se smrtni slučaj desi u bolnici, bolničke službe izdaju otpusnu listu i potvrde o smrti na osnovu kojih se od matičara opštine na čijoj se teritoriji nalazi bolnica pribavlja izvod iz matične knjige umrlih, neophodan za organizovanje i zakazivanje sahrane ili kremacije.

Ova objava je raspoloživa i na: engleski

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH