ZAKUP I NAKNADE

Za grob

Godišnji zakup i naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se u momentu zakazivanja sahrane. 

Godišnji zakup i naknada za grobno mesto je 1.333,00 dinara za godinu dana. 

Za grobnicu

Godišnji zakup grobnice se prilikom zakupa iste plaća za period od 50 godina, vezano za datum zakupa grobnice, a po isteku ovog roka za period od 5, 10, 20, 30, 40 ili 50 godina po želji građana – korisnika usluga i iznosi:

 • Za grobnicu I reda (kapacitet grobnice 12 sanduka) je 6.149,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu II reda (kapacitet grobnice 8 sanduka) je  4.098,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu III reda (kapacitet grobnice 6 sanduka) je 3.075,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu IV reda (kapacitet grobnice 4 sanduka) je 2.046,00 dinara po godini.
 • Za grobnicu V reda (kapacitet grobnice 3 sanduka) je  1.595,00 dinara po godini.

Godišnja naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se, vezano za kalendarsku godinu, po želji građana – korisnika usluga i iznosi:

 • Za grobnicu I reda je 5.665,00 dinara.
 • Za grobnicu II reda je 3.775,00 dinara.
 • Za grobnicu III reda je 2.830,00 dinara.
 • Za grobnicu IV reda je 1.885,00 dinara.
 • Za grobnicu V reda je  1.415,00 dinara.

Za kasetu za smeštaj urne

Godišnji zakup i naknada za uređenje i održavanje površina grobalja plaća se u momentu zakazivanja termina za smeštaj urne za period od jedne godine vezano za datum smeštaja urne. Po isteku ovog roka plaćanje se vrši za period po želji građana-korisnika usluga.

 • Godišnja naknada za kasetu u rozarijumu je 1.877,00 dinara.
 • Godišnja naknada za kasetu u kolumbarijumu je 931,00 dinara.

 

Produžetak uplate za groblja Novo,  Centralno, Topčider, Banjica, Nova i Stara Bežanija, Lešće, Orlovača, Zbeg i Zemunsko groblje vrši se u Dežurnom centru na Novom groblju, Ruzveltova 50 od 07 do 21 časa ili na grobljima od 07 do 15 časova, osim nedelje. Groblja Zbeg, Topčider i Zemun ne rade subotom.

Ova objava je raspoloživa i na: engleski

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH