УМАЊЕЊЕ ТРОШКОВА

ПРАВО НА УМАЊЕЊЕ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА

Ово право припада лицу које је сносило трошкове сахране, у случају смрти корисника пензије из категорије запослених, војних пензионера и пензионера самосталних делатности.

Висину умањења утврђује Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, тромесечно и износи:

  • 39.516,00 динара, за пензионере из категорије запослених и војне пензионере,
  • 39.516,00 динара, за пензионере самосталних делатности.

Уз захтев (добија се на шалтеру благајне) за остваривање овог права се прилаже:

  • Извод из матичне књиге умрлих (фотокопија),
  • Фотокопија личне карте подносиоца захтева,
  • Чек од пензије умрлог корисника пензије.

Званични документ о просечним трошковима сахране и погребне опреме за ДЕЦЕМБАР 2019 можете преузети овде:

download_pdf Просечни трошкови сахране и погребне опреме – ДЕЦЕМБАР 2019

КОНТАКТ

Финансијска служба

Тел. 011 2071 319, 2071 320
Адреса: 11000 Београд, Рузвелтова 50

Ова објава је расположива и на: енглески

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH