Sećanje na ličnosti koje su doprinele razvoju Sokolskog pokreta u Srbiji

U sklopu održavanja naučnog skupa posvećenog razvoju telesnog vežbanja i nastanku Sokolstva u Kneževini i Kraljevini Srbiji u organizaciji Fakulteta Sporta i Fizičkog Vaspitanja Univerziteta u Beogradu, delegacija predstavnika pomenutog naučnog skupa će u petak 3.11.2017. godine, na Novom groblju u Beogradu položiti vence na poslednja počivališta ličnosti koje su najviše doprinele razvoju sokolstva u Kneževini i Kraljevini Srbiji: Steve Todorovića, Vladana Đorđevića i Vojislava Rašića.

Sokolski pokret nastao je u Pragu 1862. godine, kao odgovor na pokušaje germanizacije slovenskih naroda u okviru Austrougarske monarhije. Naziv je dobio po sokolu, ptici koja je narodnoj tradiciji i poeziji predstavlja simbol viteštva, snage, brzine i spretnosti. Sokolske ideje slobode, bratstva, jedinstva, istrajnosti i rodoljublja prihvaćene su i izvan Češke, te je  sokolstvo je postalo panslavistički pokret. Već 1863. formirano je sokolsko društvo u Sloveniji, a 1891. godine i Prvo beogradsko društvo za gimnastiku i borenje, promenilo je ime u Beogradsko gimnastičko društvo Soko. Sokolska ideja je  bila stvaranje fizički spremnog, čestitog i nacionalno svesnog pojedinca koji će imati snage da odbrani nacionalne interese i svoj kulturni identitet.

 

Ova objava je raspoloživa i na: engleski

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH