Prenos prava korišćenja

011 20 71 365
Radnim danom od 07 do 15 časova

Iza smrti korisnika grobnog mesta vrši se prenos prava korišćenja grobnog mesta na naslednike u ostavinskom postupku iza pokojnog nosioca prava korišćenja, a kao dokaz o pravu korišćenja grobnog mesta služi uverenje koje na osnovu službene evidencije izdaje Dežurni centar i referenti Servisne službe na grobljima, radnim danom od 07 do 15 časova.

Uz obrazac zahteva za prenos prava korišćenja priložiti fotokopiju pravosnažnog ostavinskog rešenja i fotokopiju lične karte, (uz dostavu originala na uvid) i predati u pisarnici JKP “Pogrebne usluge“, Ruzveltova 50, radnim danom od 07 do 15 časova.

Ova objava je raspoloživa i na: engleski

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH