Javne nabavke malih vrednosti

DOKUMENTACIJA

Javne nabavke malih vrednosti za 2017. godinu

NMV 5/ 2017 ZEMLJANI RADOVI NA ISKOPU I NASIPANJU SA SABIJANJEM I NIVELACIJOM ISKOPANOG MATERIJALA-TRASIRANJE PUTEVA ZA TRANSPORT MATERIJALA ZA NASIPANJE

PRIPREMNI RADOVI NA KRČENJU SAMONIKLOG ŠIBLJA, IZDANAČKE I KOROVSKE VEGETACIJE SA ODVOZOM. ZEMLJANI RADOVI NA NASIPANJU I SABIJANJU.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH